BCP coaching & beheer

Onafhankelijke dienstverlener voor hulp bij thuisadministratie, coaching en bespaar advies.

Neem contact op
085-0216844

werkwijze


De werkwijze is, uw hulpvraag afgestemd op u en uw persoonlijke situatie.
Geen enkel traject is gelijk, daarom begint elke samenwerking altijd eerst met een kennismakingsgesprek om advies en werkwijze af te stemmen op uw persoonlijke situatie. Om u een beeld te geven hoe meestal het traject verloopt volgen hier onder de gebruikelijke stappen.

We beginnen met een kennismakingsgesprek:

Tijdens dit geheel vrijblijvende gesprek bij u thuis, bespreken we in c.a een half uur wat uw financiële situatie is, wat uw wensen zijn en wat ik hierin voor u kan betekenen.
Indien u besluit om gebruik te maken van de diensten van BCP coaching & beheer dan maken we een vervolg afspraak voor het intakegesprek en de eventuele vervolggesprekken.

Stel dat u na het kennismakingsgesprek besluit niet verder te gaan met BCP coaching & beheer, dan blijft datgene wat besproken is uiteraard in vertrouwde handen en is uw privacy gewaarborgd!

Intakegesprek:

Besluit u verder te willen gaan dan volgt een intakegesprek.
Hierin bespreken we de huidige situatie, verzamelen en ordenen we uw administratie en kijken we samen wat de doelen zijn.

We stellen een budgetplan op aan de hand van de huidige en eventueel nieuwe financiële situatie.
Controleren of er gebruik wordt gemaakt van alle toeslagen, belastingvoordelen en mogelijke voorzieningen en zo nodig vragen we deze aan.

In overleg leggen we afspraken vast voor het volgende gesprek.

Vervolggesprek(ken):

In één of meer vervolggesprekken bespreken we de budgetmogelijkheden, rekening houdend met datgene wat voor u belangrijk is.

Hierna begeleiden wij u met het leren omgaan van het nieuwe budget en de daarmee samenhangende veranderingen. In deze fase wordt u door BCP coaching & beheer ondersteund en voorzien van de nodige adviezen en tips.

Nazorg:

Als er weer balans is tussen inkomsten en uitgaven en u weer een gezonde eigen financiële huishouding kunt voeren dan worden de werkzaamheden afgebouwd, echter plannen wij na ieder traject een contactmoment(en) in als nazorg.  Mocht er desondanks wederom een situatie zich voordoen waarin u advies of hulp wenst dan kunt u uiteraard ook zelf contact met ons opnemen. Indien nodig komen wij weer persoonlijk bij u langs.

Deze uitleg geldt voor een persoonlijk budget coating traject. Het kan natuurlijk ook zijn dat u alleen begeleiding nodig hebt voor de administratie van uzelf, of ouders, kinderen, werknemer etc.
Als u nu een persoonlijk budgetcoach traject wenst of hulp wilt om een begroting te maken, een kasboek bij te houden, complete administratie wenst op te zetten , er veel mogelijk wat betreft de hulp die BCP coaching & beheer u kan bieden. Uw wensen zullen we bespreken tijdens het kennismakingsgesprek.

Voor vragen of aanmelding neem gerust contact met ons op. Wij helpen u graag.!

Voor de duidelijkheid:

– BCP coaching & beheer verkoopt geen financiële producten.!
– BCP coaching & beheer behandelt al uw gegevens vertrouwelijk en zal nooit zonder uw toestemming gegevens van u doorspelen aan een derden, ook niet aan uw werkgever wanneer deze de opdrachtgever is.
– U blijft ten aller tijde zelf verantwoordelijk.