BCP coaching & beheer

Onafhankelijke dienstverlener voor hulp bij thuisadministratie, coaching en bespaar advies.

Neem contact op
085-0216844

Verplichte huurverlaging gaat in.

Het wetsvoorstel Huurverlaging 2023 voor huurders met lager inkomen regelt een huurverlaging voor huurders met een laag inkomen en een voor dat inkomen hoge huur. De wet is aangenomen door de Eerste Kamer. De wet gaat in op 1 maart 2023.

Huurders met laag inkomen en hoge huur krijgen huurverlaging:

Het kabinet heeft besloten dat huurders met een laag inkomen niet meer dan € 575,- gaan betalen voor een huurwoning vanaf 1 juli 2023. Het gaat om huurwoningen van woningbouwcorporaties. Heeft een huurder een laag inkomen en is zijn huurwoning nu duurder dan € 575,-? Dan betaalt hij vanaf 1 juli 2023 niet meer dan € 575,-. Dit zal gelden voor ongeveer 510.000 huurders.

Doelgroep: Heeft een huurder een inkomen onder de inkomensgrens? En is de huur hoger dan de aftoppingsgrens? Dan heeft de huurder recht op huurverlaging tot aan de aftoppingsgrens.

Inkomensgrens: Tel het bruto-inkomen van uzelf en uw medebewoners bij elkaar op. Is dat de afgelopen zes maanden in totaal maximaal:

  • € 11.625,-: als u alleen woont en u de huurverlaging in 2023 aanvraagt.
  • € 12.300,-: als u alleen woont en AOW ontvangt en u de huurverlaging in 2023 aanvraagt.
  • € 15.135,-: als u met één of meerdere personen samen woont, het aantal maakt niet uit. Het inkomen van inwonende kinderen tot 27 jaar telt niet mee. Vakantiegeld en eindejaarsuitkering tellen voor 50% mee. € 15.135,- is de inkomensgrens voor 2023.
  • € 16.365,-: als u met één of meerdere personen samen woont, het aantal maakt niet uit. Ten minste één van u ontvangt AOW. Het inkomen van inwonende kinderen tot 27 jaar telt niet mee. Vakantiegeld en eindejaars- uitkering tellen voor 50% mee. € 16.365,- is de inkomensgrens voor 2023.
  • Zie hier een PDF voor meer informatie.

Praktijk: De huurverlaging kan op twee manieren worden geregeld:

  1. Betaalt een huurder meer aan huur dan de aftoppingsgrens? Dan is de woningcorporatie verplicht om bij de Belastingdienst na te vragen of het inkomen van deze huurder hoger of lager is dan de inkomensgrens. De Belastingdienst geeft ook informatie over het aantal mensen dat op het woonadres staat ingeschreven. Heeft de woningcorporatie de gegevens ontvangen van de Belastingdienst? Dan moet de woningcorporatie zelf een voorstel doen aan de huurder voor een huurverlaging.
  2. De huurder vraagt zelf om een huurverlaging bij de woningcorporatie. Bijvoorbeeld omdat zijn inkomen is gedaald. De huurder moet duidelijk maken dat zijn inkomen de afgelopen 6 maanden lager is dan de inkomensgrens. Ook moet de huurder duidelijk maken hoeveel mensen op het woonadres staan ingeschreven.

Achtergrondinformatie:
Eerste Kamer: Huurverlaging 2023 voor huurders met lager inkomen

Rijksoverheid: Kamerbrief over implementatieplan Aanpak Geldzorgen, Armoede en Schulden