BCP coaching & beheer

Onafhankelijke dienstverlener voor hulp bij thuisadministratie, coaching en bespaar advies.

Neem contact op
085-0216844

Trouwen in gemeenschap van goederen niet meer standaard.

trouwenHet huwelijk in gemeenschap van goederen is vanaf 1 januari 2018 niet meer het standaard bruiloftsarrangement. De beslissing hiertoe werd eind maart 2017 in de eerste kamer genomen. Vanaf 1 januari 2018 wordt elke nieuwe echtelijke verbintenis gesloten in beperkte gemeenschap van goederen. Een gematigde vorm van huwelijkse voorwaarden.
Volgens de initiatiefnemers van de wetswijziging is Nederland nu nog een van de weinige landen waar trouwen standaard in gemeenschap van goederen gebeurt. Dit principe zou niet meer van deze tijd zijn. Mensen trouwen immers steeds later en tegenwoordig hebben zowel mannen als vrouwen vaak een carrière. Daardoor bezitten ze, voordat ze trouwen, al vaker een eigen vermogen of hebben schulden. Het is dan niet logisch dat deze bezittingen of schulden door het huwelijk gemeenschappelijk worden.
Wie toch wil trouwen in gemeenschap van goederen, moet dat apart regelen bij de notaris. Tot 1 januari 2018 is dat nog andersom.

De huidige praktijk
De Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) vraagt zich echter af of de overheid met deze wijziging wel een juiste keuze maakt. Driekwart van de huwelijken worden nu nog in gemeenschap van goederen gesloten, waarmee de KNB van mening is dat de overheid juist zou moeten kiezen voor het ‘gangbare’ systeem. Trouwen onder huwelijksvoorwaarden brengt volgens de KNB ook veel administratieve rompslomp met zich mee. “Immers; de echtelieden moeten gaan verrekenen en bijhouden wat ze al hadden. Dat gaat heel ver. De praktijk leert dat dit niet gebeurt. De KNB stelt dat die echtelieden die dat wél willen, daar kan ook heel bewust voor kiezen en trouwen onder huwelijkse voorwaarden”.

De wenselijke situatie
De politiek deelt die mening echter niet en ziet liever dat het meest wenselijke recht de standaard wordt. Met als gevolg dat per 1 januari 2018 de beperkte gemeenschap van goederen geldt als er gehuwd wordt. Dit betekent dat bezittingen van vóór het huwelijk niet meer automatisch gemeenschappelijk bezit worden. Dit geldt ook voor giften en erfenissen die je tijdens huwelijk krijgt.
Wat je tijdens het huwelijk samen opbouwt, is in vervolg wél van beiden.

Geregistreerd partnerschap
De nieuwe standaard geldt ook voor geregistreerd partnerschap. Per 1 januari 2018 is het geregistreerd partnerschap ook standaard in beperkte gemeenschap van goederen, in plaats van in totale gemeenschap van goederen.

 

Samenvatting:

Hoe is het nu?
• Als je niet vóór je huwelijk bij de notaris huwelijkse voorwaarden maakt, trouw je automatisch in gemeenschap van goederen. Dat betekent dat alle bezittingen en schulden van de partners samen zijn.
• Wil je dat niet, dan spreek je bij een notaris huwelijkse voorwaarden of partnerschapsvoorwaarden af. Op die manier kun je bepaalde zaken van de gemeenschap van goederen uitsluiten, zoals bijvoorbeeld een schenking of erfenis, maar ook schulden.
• Als je gaat scheiden en je bent in gemeenschap van goederen getrouwd, dan heeft elke partner recht op de helft van het vermogen. Niet alleen de bezittingen worden gedeeld, maar ook de schulden.
• Bij huwelijkse voorwaarden of partnerschapsvoorwaarden gelden de afspraken die partners hebben vastgelegd bij de notaris.

Hoe wordt het straks?
• Bij trouwen blijft automatisch alles wat voor het huwelijk is opgebouwd van de oorspronkelijke eigenaar. Dat is rechtvaardiger, maar het heeft ook wat administratieve rompslomp ten gevolg.
• Wil je toch in gemeenschap van goederen trouwen, dan sluit je daarvoor een contract af.