BCP coaching & beheer

Onafhankelijke dienstverlener voor hulp bij thuisadministratie, coaching en bespaar advies.

Neem contact op
085-0216844

Schulden

Het kan voorkomen dat de schulden situatie zo groot is dat het ook voor ons niet mogelijk is dit samen met u op te lossen of wij van BCP dit niet mogen.

Indien er schulden zijn brengen wij deze in kaart en zullen wij u ook begeleiden om contact met de betreffende schuldeiser op te nemen, zodat u binnen uw budget een passende betalingsregeling kan treffen met de schuldeiser.

Indien dit niet mogelijk is vragen wij in overleg met u Schuldhulpverlening met u aan. De Gemeente zet het ‘minnelijk traject’ in werking en bereiden u voor op een mogelijke WSNP (Wet schuldsanering natuurlijke personen) of bewindvoering traject.

Dit houdt vaak in dat u minimaal 18 maanden tot maximaal 3.5 jaar van een minimumbedrag per maand moet rondkomen. Waar mogelijk zal de Schuldhulpverlening en BCP coaching & beheer samen werken om de financiële situatie stabiel en leefbaar te krijgen/houden.

Gezien het gemeentelijke traject veelal zwaarder is zoeken wij pas samenwerking als er geen financiële ruimte en of mogelijkheden zijn om samen met u als klant de schulden te kunnen regelen.