BCP coaching & beheer

Onafhankelijke dienstverlener voor hulp bij thuisadministratie, coaching en bespaar advies.

Neem contact op
085-0216844

Nieuw btw-nummer voor eenmanszaken.

In Nederland moet een ondernemer zijn btw-nummer op zijn facturen en website plaatsen. Dit btw-nummer bestaat echter voor een groot deel uit het burgerservicenummer (BSN) van de ondernemer. Iedereen die weet hoe het btw-nummer is opgebouwd, kan het burgerservicenummer van de ondernemer uit dit nummer halen.

Het BSN is een vertrouwelijk nummer bestemd voor communicatie tussen burger en overheid. En moet dus niet openbaar gemaakt worden zo stelt de Autoriteit Persoonsgegevens.

Al niet meer melden.

De Autoriteit Consument & Markt, de toezichthouder, heeft aangegeven de ondernemer nu al niet meer te verplichten om het btw-nummer op de website te plaatsen. Dit ondanks het feit dat de Belastingdienst het BSN van de ondernemer pas met ingang van 1 januari 2020 niet meer mag verwerken.Een nieuw ict-systeem moet een structurele oplossing bieden voor het nummerprobleem. Dit systeem zal niet per 1 januari 2020 klaar zijn, maar een variant (dit wordt de natuurvariant genoemd) kan deze periode overbruggen. De betrokken ondernemers ontvangen eind 2019 een nieuw btw-identificatienummer. Hiermee beoogt de overheid het risico op identiteitsfraude te voorkomen.

Niet helemaal weg.

In de interne administratie van de belastingdienst blijft het bestaande, op het BSN gebaseerde nummer in gebruik. Hier rust geen verwerkingsverbod op, omdat het BSN gebruikt wordt bij de interne verwerking door de overheid. En dat is waar het op het BSN gebaseerde btw-identificatienummer voor bedoeld is.

Het nieuwe btw-identificatienummer is voor extern gebruik en wordt in contact met de systemen van de Belastingdiensten automatisch ‘vertaald’ naar het oude nummer. Hiermee kan de interne verwerking door de Belastingdienst ongestoord verlopen.