BCP coaching & beheer

Onafhankelijke dienstverlener voor hulp bij thuisadministratie, coaching en bespaar advies.

Neem contact op
085-0216844

Betalingsachterstand.

Wanneer u een betalingsachterstand heeft stuurt de schuldeiser u een herinnering en/of aanmaning en stelt u na een aangegeven periode in gebreke. Wanneer u hier niet op reageert zal de schuldeiser de vordering uit handen geven aan een incassobureau.
Een incassobureau int schulden in opdracht van een schuldeiser. Als u niet betaalt, kunnen zij beslag laten leggen, dit vindt plaats na tussenkomst van een rechter. Na toestemming van de rechter laat de schuldeiser beslag leggen door de deurwaarder.
Als u met een incassobureau of deurwaarder te maken krijgt, komen er extra kosten boven op de oorspronkelijke rekening wat doorgaans erg hoog op loopt. Wij adviseren dan ook om tijdig te communiceren met de schuldeiser/incassobureau.

Beslaglegging.
Door beslaglegging krijgt de schuldeiser een middel in handen om vermogensbestanddelen van de schuldenaar te gelde te maken. Het geld hiervan kan hij gebruiken om deze met zijn eigen vordering te verrekenen. Het is mogelijk om beslag op spaartegoeden te leggen, alsmede op het loon en op onroerende en roerende zaken.

Loonbeslag.
Beslag op uw inkomen. alleen met een vonnis of dwangbevel mag een deurwaarder beslag leggen op uw loon of uitkering. Uw werkgever of uitkeringsinstantie is verplicht hieraan mee te werken.
De deurwaarder moet altijd rekening houden met uw beslagvrije voet, dit is het gedeelte van uw loon of uitkering dat u nodig heeft om van te kunnen leven. Uw werkgever of uitkeringsinstantie maakt aan u de beslagvrije voet over. De rest van uw loon gaat rechtstreeks naar de deurwaarder, net zolang totdat u de hele schuld heeft betaald.

Beslagvrije voet.
Wanneer beslag is gelegd op uw inkomen (loonbeslag) wordt een beslagvrije voet vastgesteld door de gerechtsdeurwaarder deze kan alleen dat deel van het inkomen dat boven de beslagvrije voet uitkomt in beslag nemen.
Eenvoudig gezegd bedraagt de beslagvrije voet in beginsel 90% van de toepasselijke bijstandsnorm. Daarnaast wordt in de beslagvrije voet rekening gehouden met woonkosten, premie ziektekostenverzekering en mogelijk andere inkomsten van u en uw eventuele partner.
Het deel boven de beslagvrije voet wordt door werkgever of uitkerende instantie aan de gerechtsdeurwaarder overgemaakt, totdat de volledige schuld is voldaan.
Het is zoals gezegd de gerechtsdeurwaarder die, namens de schuldeiser, de beslagvrije voet moet berekenen op grond van de bij hem bekende informatie.
In dit kader bent u volgens de informatieplicht verplicht om de gerechtsdeurwaarder desgevraagd op de hoogte te stellen van uw bronnen van inkomsten. Wat ook aan te raden is. Wanneer uw omstandigheden wijzigen is het verstandig de gerechtsdeurwaarder direct op de hoogte te stellen van alle relevante informatie, zo kan de gerechtsdeurwaarder de beslagvrije voet eventueel opnieuw berekenen.

Uiteraard is voorkomen beter, BCP coaching & beheer kan u hier bij helpen. Neem vrijblijvend contact met ons op om te zien wat wij voor u kunnen betekenen.

Algemene voorwaarden | Privacybeleid.