BCP coaching & beheer

Onafhankelijke dienstverlener voor hulp bij thuisadministratie, coaching en bespaar advies.

Neem contact op
085-0216844

Eigen risico Zorgverzekering tot 2025

Verplicht eigen risico langer vastgezet

De hoogte van het verplicht eigen risico wordt vastgezet op € 385,- tot en met 2025. Dit heeft de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport duidelijk gemaakt in een brief aan de Tweede Kamer.

Regeerakkoord over hoogte

De hoogte van het verplicht eigen risico zou meebewegen met de gemiddelde zorgkosten in Nederland vanaf 2023. In het regeerakkoord was al besloten om de hoogte van het eigen risico vast te zetten tot en met 2025.

Nieuw stelsel voor betaling

In het regeerakkoord is ook besloten om de betaling van het eigen risico anders te regelen. Hierbij is het doel om niet in één keer een volledig eigen risico per kalenderjaar te betalen, maar een gedeeltelijk eigen risico per behandeling. Hiervan moet een uitwerking komen in een wetsvoorstel in 2023. Dit nieuwe stelsel moet dan ingaan vanaf 1 januari 2025.

Bron: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2022/06/29/nota-nav-verslag-wijziging-zvw-bevriezen-eigen-risico