BCP coaching & beheer

Onafhankelijke dienstverlener voor hulp bij thuisadministratie, coaching en bespaar advies.

Neem contact op
085-0216844

Eerste Kamer akkoord met wetswijziging Wsnp voor betere schuldsanering

Het wetsvoorstel Verbetering doorstroom naar de wettelijke schuldsaneringsregeling natuurlijke personen is bedoeld om de doorstroom van de gemeentelijk schuldhulpverlening naar de wettelijke schuldsanering natuurlijke personen te verbeteren. De ingangsdatum wordt 1 juli 2023. De verwachting is dat deze wet ingaat op 1 januari 2024.

Doel: Het doel van dit wetsvoorstel is te zorgen voor een betere aansluiting tussen het gemeentelijke schuldhulpverleningstraject en de wettelijke schuldsaneringsregeling natuurlijke personen (Wsnp). Een schuldregelingstraject duurt namelijk vaak lang. Uit onderzoek blijkt dat de gevolgen van zo lang in de schulden zitten zwaar wegen bij de schuldenaren. Dit kan ook leiden tot hoge maatschappelijke kosten.

Wijzigingen wetsvoorstel: De belangrijkste wijzigingen zijn:

1. Kortere periode van de Wsnp

Op dit moment duurt een Wsnp traject 36 maanden. Door deze wetswijziging wordt de duur van de Wsnp 18 maanden. De rechter-commissaris kan wel beslissen om het traject langer dan 18 maanden te laten duren. Dit gebeurt bijvoorbeeld als de schuldenaar nieuwe schulden maakt of zich niet aan de sollicitatieplicht houdt.

2. Schrappen 10 jaarstermijn
Iedereen krijgt een tweede kans en hoeft niet meer 10 jaar te wachten om opnieuw toegelaten te worden tot de Wsnp. Heeft een schuldenaar al eerder in de Wsnp gezeten? Dan duurt het nu nog 10 jaar voordat hij zich opnieuw kan aanmelden. Door deze wetswijziging geldt dit niet meer.

3. Termijn te goede trouw naar 3 jaar

Een eis voor toelating tot de Wsnp is dat je te goeder trouw bent geweest bij het laten ontstaan van je schulden. Nu beoordeelt de rechter-commissaris bij het Wsnp-verzoek dit tot 5 jaar terug. Door deze wetswijziging wordt dit 3 jaar.

4. Wsnp start vanaf de eerste aflossing in de Msnp

De Wsnp gaat in vanaf het moment dat de schuldenaar start met aflossen in de Msnp. De Wsnp gaat nu nog van start vanaf de datum dat de rechter uitspraak doet.

5. Minnelijk traject overslaan, direct aanvraag Wsnp

Voordat je een aanvraag voor de Wsnp mag doen, moet je eerst het minnelijk traject doorlopen hebben. Door deze wetswijziging kun je in bepaalde gevallen het minnelijk traject overslaan. Dit kan bijvoorbeeld bij schuldeisers die vooraf laten weten niet mee te willen werken aan een schuldregeling. Of als het niet mogelijk is om alle schuldeisers te achterhalen.

Aangenomen moties: Bij de behandeling van het wetsvoorstel zijn ook de volgende moties aangenomen:

  • In een motie wordt aan de regering gevraagd om de termijn van minnelijke schuldhulptrajecten te verkorten. Ook wordt gevraagd om aandacht te besteden aan de juiste ondersteuning voor schuldenaren en meer samenwerking tussen gemeenten, maatschappelijke partners en verschillende departementen.
  • Verder wordt aan de regering gevraagd om eerder een schone lei toe te kennen als het niet redelijk en rechtvaardig is om de Wsnp regeling door te laten lopen.
  • Verschijnt de schuldenaar niet op de zitting? Dan moet er niet altijd in het voordeel van de schuldeiser besloten worden. De regering moet onderzoeken welke manieren er zijn om de schuldenaar op zitting te krijgen zodat het aantal verstekvonnissen zal verminderen.

Achtergrondinformatie:
Eerste Kamer: Verbetering doorstroom naar de wettelijke schuldsaneringsregeling natuurlijke personen