BCP coaching & beheer

Onafhankelijke dienstverlener voor hulp bij thuisadministratie, coaching en bespaar advies.

Neem contact op
085-0216844

Checklist belastingaangifte.

 

Wat zijn wij nodig voor uw aangifte.

Persoonlijke gegevens:

 • Uw burgerservicenummer (BSN) en eventueel ook het BSN van uw partner en kinderen.
 • Uw IBAN (rekeningnummers).
 • Uw DigiD Machtiging en van uw Partner (zie Digid machtigen).
 • Eventueel betaalde Voorlopige Aanslag of de beschikking ervan vermeld erbij voor welke fiscale partner dit van toepassing is.
 • Heeft u recht op een Wajong-uitkering? Vermeld dat uitdrukkelijk, want dit staat niet altijd op uw jaaropgaaf vermeld.
 • Voorlopige aanslag inkomensafhankelijke bijdrage Zvw over het jaar van aangifte.

Inkomsten:

 • Alle jaaropgaven over het jaar van aangifte en als u die niet hebt: salarisstroken.
 • Ontvangen partneralimentatie (het totale jaarbedrag). Graag vermelden vanaf welk jaar u de alimentatie ontvangt.
 • Overige (neven)inkomsten waarop geen loonheffing is ingehouden, zoals bijvoorbeeld PGB, oppasinkomsten, etc. en de gemaakte kosten.

Bankrekeningen:

 • Jaaroverzicht over het jaar van aangifte van uw betaalrekening.
 • Jaaroverzicht over het jaar van aangifte van uw spaarrekening.
 • Jaaroverzicht over het jaar van aangifte van uw beleggingen.

Wonen:

 • WOZ waarde belastingjaar over het jaar van aangifte.
 • Heeft u in het aangifte jaar twee eigen woningen gehad? Dan hebben wij de woz-waarde van beide woningen nodig.
 • Heeft u een tweede woning, dan willen wij weten of deze verhuurd is en zo ja voor welk bedrag per jaar. Zo niet, dan willen wij weten of deze leeg is en te koop staat, en vanaf welke datum.
 • Hypotheekrente overzicht over het jaar van aangifte Let op: Heeft u niet het volledige hypotheekbedrag aan de woning besteed? Vermeld dan uitdrukkelijk welk bedrag wél aan de woning is besteed.
 • Indien u een huis gekocht en/of verkocht heeft, dan hebben wij een kopie van de notariële afrekening, kopie nota aflossing hypotheek
  (bij verkoop van uw woning) en een kopie van de taxatiekosten nodig.
 • Indien u in het jaar van aangifte uw hypotheek overgesloten heeft via de notaris, dan hebben wij een kopie van de notariële afrekening, kopie nota van aflossing oude hypotheek en een kopie van de taxatiekosten nodig.
 • Erfpachtcanon die u in het aangifte jaar eventueel betaald heeft.

U hebt betalingsbewijzen nodig. Denk dan aan:

 • Giften aan ANBI-instellingen.
 • Zorgkosten. Niet vergoede ziektekosten boven het wettelijk eigen risico zoals medicijnen, hulpmiddelen, kleding en beddengoed, vervoer naar medisch specialist (het totaal aantal kilometers), aantal kilometers voor ziekenbezoek van uw fiscale partner, etc. Graag voor u en uw fiscale partner apart de totalen vermelden. Het deel van het wettelijk eigen risico is niet aftrekbaar.
 • Vermeld eventuele chronische aandoeningen, zoals COPD, hartfalen, maag- en darmaandoeningen, epilepsie, diverse voorgeschreven diëten, etc. van u of uw fiscale partner per persoon.
 • Betaalde partneralimentatie (het totale jaarbedrag) indien u partneralimentatie betaalt, hebben wij de naw-gegevens en geboortedatum van de ontvanger nodig.
 • Studiekosten zonder studiefinanciering en omschrijving ervan van u of uw fiscale partner (niet van de kinderen). Vermeld wie de studiekosten gemaakt heeft en het totale bedrag van eventueel ontvangen studiefinanciering.
 • Eventueel betaalde kosten voor juridische bijstand (advocaat), ter verkrijging van partneralimentatie of een arbeidsongeschiktheidsuitkering.

Overige:

 • Overzicht van ontvangen studiefinanciering.
 • Gegevens van leningen en andere schulden.
 • Gegevens van betaalde lijfrentepremies (blad pensioenoverzicht waarop de Faktor A staat vermeld).
 • Overzicht van betaalde Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen (AOV) (denk ook aan hypotheeklasten beschermer). Vermeld wie de premie heeft betaald, u of uw fiscale partner en het totale jaarbedrag.
 • Dividendgegevens.