BCP coaching & beheer

Onafhankelijke dienstverlener voor hulp bij financiële problemen, thuisadministratie en bespaar advies.

Neem contact op
085-0216844

Budgetbeheer

 

Budgetbeheer wat is dat en hoe werkt dat:

Budgetbeheer in de volksmond ook vaak Inkomensbeheer genoemd is bedoeld voor mensen die hun geldzaken op vrijwillige basis (tijdelijk) willen overdragen aan BCP coaching & beheer .
Bij budgetbeheer worden uw financiële handelingen over genomen, met als doel orde en rust in de financiële situatie te brengen.
Budgetbeheer betekent dat wij namens u, uw inkomen en uitgaven beheren. Het doel is om schulden te voorkomen, of om ervoor te zorgen dat uw bestaande schulden niet groter worden.
Wij assisteren, adviseren en staan u bij, zodat u uiteindelijk zelf het beheer weer terug krijgt en zelfstandig uw financiële administratie weer kan uitvoeren. Budgetbeheer is daarom meestal tijdelijk. Het stopt in overleg zodra uw geldzaken weer op orde zijn. Het kan ook blijvend zijn. Dat geldt voor mensen die zelf hun inkomsten en uitgaven niet kunnen of willen beheren.

Werkwijze

Bij budgetbeheer komt het volledige inkomen binnen op een nieuwe rekening, deze rekening
dient door u zelf te worden geopend op uw naam en wordt door BCP coaching & beheer namens u beheerd.
Alle vaste lasten en overige rekeningen worden daarvan betaald. Samen met u wordt gekeken wat er maandelijks of wekelijks te besteden is voor het betalen van vaste lasten, schulden en/of overige uitgaven. Dit wordt opgenomen in het budgetplan hierin wordt ook vermeld hoeveel u zelf krijgt voor uw dagelijkse uitgaven (leefgeld) dit is een vooraf afgesproken bedrag wat periodiek aan u zal worden overgemaakt.
U blijft zelf verantwoordelijk voor uw financiën, wij voeren alle betalingen uit in overleg met u en tevens krijgt u maandelijks een overzicht van de inkomsten en uitgaven.

Budgetbeheer kent twee pakketen

  • Budgetbeheer Pakket A

In pakket A wordt het inkomen gestort op een speciaal geopende beheerrekening waarbij u ons machtigt deze voor u te beheren. Alleen de vaste lasten zoals, huur/hypotheek, gas, water, licht en de zorgverzekering worden van deze beheerrekening betaald. Het resterende bedrag wordt maandelijks naar u overgemaakt op u uw eigen privérekening.

  • Budgetbeheer Pakket B

In pakket B worden alle inkomsten gestort op een nieuw geopende rekening waarvoor u ons machtigt deze voor u te beheren. Alle lasten worden van deze beheerrekening betaald. Wekelijks zal er aan u leefgeld overgemaakt worden op de geopende leefgeldrekening.
Tevens helpen wij met het aanvragen van uitkeringen, betalingsregelingen, toeslagen en e.v.t. mogelijkheden tot sparen. Desgewenst verzorgen wij voor u ook de belastingaangifte.
Tevens regelen wij dat het postadres bij instanties gewijzigd wordt en losse betalingen kunnen ook door ons worden uitgevoerd.

Voor de duidelijkheid

  • Budgetbeheer is geen Bewindvoering het verschil tussen bewindvoering en budgetbeheer is dat budgetbeheer niet via de kantonrechter wordt verkregen. Budgetbeheer wordt vrijwillig onderling overeengekomen tussen u en BCP coaching & beheer.
  • BCP coaching & beheer verkoopt geen financiële producten.!
  • BCP coaching & beheer behandelt al uw gegevens vertrouwelijk en zal nooit zonder uw toestemming gegevens van u doorspelen aan een derden, ook niet aan uw werkgever wanneer deze de opdrachtgever is.
  • U blijft ten aller tijde zelf verantwoordelijk.

”Spel”regels

U dient zorg te dragen voor behoud van uw dienstverband / inkomsten.
U geeft volledige openheid van zaken ten aanzien van alle inkomen.
U mag geen nieuwe schulden maken en geen negatief saldo genereren.
U meld e.v.t. veranderingen direct aan BCP coaching & beheer.
leefgeld wordt wekelijks of per maand aan u overgemaakt.
BCP coaching & beheer betaalt alleen de rekeningen die opgenomen zijn in het budgetplan. (pakket A of B)
U blijft verantwoordelijk voor voldoende inkomen om de vaste lasten en de door u opgegeven rekeningen te kunnen betalen.
Wij houden u uiteraard op de hoogte en ontvangt u maandelijks een overzicht van de inkomsten en uitgaven.
E.v.t opzegging c.q beëindiging van de ondersteuning kan per iedere 1é van de maand met in achtneming van 1 maand opzegtermijn.

Voor vragen of aanmelding neem gerust contact met ons op. Wij helpen u graag.!

Algemene voorwaardenPrivacybeleid Handige links & Partners.