BCP coaching & beheer

Onafhankelijke dienstverlener voor hulp bij thuisadministratie, coaching en bespaar advies.

Neem contact op
085-0216844

AOW

 

 

Sollicitatieplicht vervalt één jaar voor AOW

Werklozen die over maximaal 12 maanden recht op AOW krijgen, zijn sinds 1 mei 2018 vrijgesteld van de sollicitatieplicht. Deze vrijstelling gold al voor werknemers die in het jaar voor hun AOW-gerechtigde leeftijd werkloos werden, maar geldt nu ook voor werknemers die al eerder werkloos raakten.

Oudere werklozen.
Voor oudere werklozen is het moeilijk om nog een nieuwe baan te vinden. Volgens onderzoek vindt 97% van de werkloze werknemers van 55 jaar en ouder, géén fulltimebaan meer. De vele afwijzingen op de (verplichte) sollicitaties worden door oudere werkzoekenden als zeer frustrerend ervaren waardoor het lastig is om gemotiveerd te blijven.
Volgens artikel 24, lid 1 van de Werkloosheids-wet (WW) moet een werkloze werknemer zich
inspannen om passend werk te vinden.
Daarom is hij ook verplicht zich als werkzoekende bij het UWV in te schrijven, eventueel een opleiding te volgen, en te voldoen aan de sollicitatieplicht.

Jaar voor AOW.
Tot 1 mei gold alleen voor werknemers die binnen een jaar voor hun AOW-leeftijd werkloos werden een vrijstelling op die sollicitatieplicht. Werknemers die al eerder hun baan waren kwijtgeraakt, hadden wél een sollicitatieplicht en deze bleef voor hen doorlopen tót het bereiken van hun AOW-gerechtigde leeftijd. De Tweede Kamer en minister Koolmees vonden echter geen rechtvaardige redenen voor dit onderscheid. Daarom zijn nu alle uitkeringsgerechtigden vrijgesteld van die sollicitatieplicht, op het moment dat zij ontslag krijgen binnen het jaar voorgaand op hun AOW. De Regeling vrijstelling verplichtingen socialezekerheidswetten is per 1 mei gewijzigd.
Verschuiving AOW-gerechtigde leeftijd
Ondanks discussie op dit terrein gaan we er vooralsnog vanuit dat de AOW-leeftijd jaarlijks iets verder opschuift. In 2018 is de AOW-gerechtigde leeftijd 66 jaar geworden. Dat betekent dat iedereen die is geboren in 1952 en in 2018 66 jaar wordt, nu al geen sollicitatieplicht bij werkloosheid meer heeft.
In 2019 verschuift de AOW-gerechtigde leeftijd naar 66 jaar en 4 maanden. Iemand die is geboren op 1 januari 1953 heeft dan recht op AOW per 1 mei 2019. Natuurlijk heeft ook die persoon heeft nu geen sollicitatieplicht meer.

ZW, WGA, IOW en werktijdverkorting.
Binnen de ZW, de WGA en de IOW bestaat ook een soortgelijke sollicitatieverplichting. De verruiming van de vrijstellingsregeling geldt uiteraard ook voor deze regelingen. Deze is ook van toepassing wanneer er door het Ministerie van Sociale Zaken vergunning verleend is voor werktijdverkorting.

Algemene Voorwaarden | Privacybeleid | Handige links | Contact.